Back
Layihələr Sloqan

Gossip Brands Avenue üçün sloqan

Gossip Brands Avenue 360° marketinq həlləri təklif edən, yerli və xarici bazarlarda təmsil olunmağı hədəfləyən marketinq agentliyidir. Loqo hazırlanarkən əsas konsept “danışmaq”, “müzakirə etmək”, “səs salmaq” ifadələrindən ilhamlanaraq yaradılmışdır. Loqotipdə “G” hərfi daxilində “chatbubble” təsviri də məhz bununla əlaqədardır. Loqonun dinamikliyi müxtəlif formatlara uyğunlaşa bilir. Seçilən rəng xarakterə uyğun ciddiyəti və kreativliyi ifadə edir. “Magician” arxitepinə uyğun xəyalları gerçəkləşdirmək istəyən şirkət üçün “chat bubble” istənilən düşüncə üçün açıqdır. “Hamı sizdən danışacaq” sloqanı isə ümumi konsepti tamamlayır və əsas mesajı çatdırır.